ไวท์บอร์ดกระจก

การโน็ตและการเขียนเปลื่ยนไป ไวท์บอร์ดกระจก เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีมากกว่าการเขียนในห้องเรียนเป็นเครื่องประดับในห้องเรียน ใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดหมาดๆตามด้วยผ้าแห้ง